За вашето производство е необходимо да се разработят работни комплекти кройки във всички типоварианти (съобразявайки показателите размер, ръст, пълнота).

     Ние прецизно и точно ще градираме вашите модели в желани от Вас размери и ръстове.